Podmínky

Podmínky využívání služeb serveru bazar-knih.cz

 1. Bazar-knih.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Pavel Macháček, IČ: 70485879; dále jen Provozovatel.
 2. Bazar-knih.cz poskytuje zdarma služby zveřejňování a vyhledávaní nabídky a poptávky knih ve vlastnictví soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne), ale pouze konkrétní knihy. Například je zakázáno zadávat inzeráty ve tvaru "Prodám/koupím veškeré knihy, více informací na emailu".
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu nebo inzerát odstranit, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce bazar-knih.cz nebo dobrými mravy.
 4. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před vypršením doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí svého uživatelského účtu a hesla.
 5. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených knih.
 6. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 7. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb bazar-knih.cz ani za způsob jakým služby bazar-knih.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
 8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb bazar-knih.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb bazar-knih.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 9. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb bazar-knih.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby bazar-knih.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
 10. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.
 11. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které bazar-knih.cz nabízí.
 12. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři s osobními údaji Provozovatelem (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely správy inzerátů a zobrazení údajů ostatním Uživatelům serveru.

Prohlášení Provozovatele

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.Tip: Oblíbená dovolená na Jadranu, Chorvatsko - ubytování v soukromí za skvělé ceny
s garantovanou dostupností aparmánů.
Tip: Chystáte se na lyže? Lyžařské zájedy do alpských zemí na jednom místě. Nyní slevy až 15%!
Tip: Staňte se fanouškem
Bazar-knih.cz na facebooku


Staň se fanouškem
Sdílet